ელექტრონული წიგნები

დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და მონაცემთა მენეჯმენტი (WPF, WF, WCF & Ms SQL Server) (გ. სურგულაძე)

დეტალების დამუშავების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები (ე. სემილეტოვა, ნ. ბაქრაძე, ნ. მენთეშაშვილი, რ. კასუმოვი)

"დიდი რუსიანობა" საქართველოში (XIX ს. პირველი ნახევარი)(ჰ. კუპრაშვილი)

დინამიკური სისტემების იდენტიფიკაცია (ბ. შანშიაშვილი)

დოკუმენტბრუნვისა და მართვის ამოცანების ავტომატიზაცია (ნ. თოფურია)

ევროპის პოლიტიკური მმართველობის სისტემა (ჰ. კუპრაშვილი)

ევროპული გაერთიანების ისტორია ანტიკური სამყაროდან ევროკავშირამდე (ი. მეგრელიშვილი)

ეკონომიკა და მარკეტინგი (მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხ. გიორგაძე)

ელემენტარული გეომეტრიული ამოცანების ამოხსნა არასტანდარტული მეთოდებით (გ. ფანცულაია, გ. გიორგაძე, ა. კვალიაშვილი)

ელექტრონული ბიზნესისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების მოდელირება და დაპროექტება (ე. თურქია)

ელექტროპნული მანქანების მოკლე კურსი (ბ. დაღუნდარიძე)

ეროვნული უსაფრთხოება თუ ეროვნული უშიშროება?!(ჰ. კუპრაშვილი)

ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა (ჰ. კუპრაშვილი)

ექსპერიმენტის შედეგების ელემენტარული დამუშავება (ზ. ჯაბუა)

ვებ დიზაინი HTML & JAVASCRIPT (მ. კიკნაძე, ე. ჩიკაშუა, თ. კაიშაური, თ. ჟვანია, ლ. პეტრიაშვილი)

ვებდაპროგრამების ტექნოლოგია - PHP (თ. სტურუა, ბ. ტაბატაძე, თ. თოდუა)

ვეივლეტ–გარდაქმნის საფუძველები (ე. ყუბანეიშვილი)

ვიზუალური დაპროგრამება C#_2010 ენის ბაზაზე (გ. სურგულაძე)

ვიზუალური დაპროგრამება (C#.NET, Workflow Foundation.NET) (გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი)

ვიზუალური დაპროგრამების საფუძვლები VISUAL BASIC (ზ. ღურწკაია მ. მესხია)


News 1 - 20 სულ 182
პირველი გვერდი | წინა გვერდი | 1 2 3 4 5 | შემდეგი გვერდი | ბოლო გვერდი