ბიბლიოთეკა

მიღებული ლიტერატურა

2024 წელს მიღებული ლიტერატურა


იანვარი    თებერვალი     მარტი

2023 წელს მიღებული ლიტერატურა


იანვარი    თებერვალი    მარტი    აპრილი    მაისი    ივნისი    ივლისი    აგვისტო    სექტემბერი    ოქტომბერი    ნოემბერი    დეკემბერი


2022 წელს მიღებული ლიტერატურა


იანვარი    თებერვალი    მარტი    აპრილი    მაისი    ივნისი    ივლისი    აგვისტო    სექტემბერი    ოქტომბერი    ნოემბერი    დეკემბერი


2021 წელს მიღებული ლიტერატურა


იანვარი     თებერვალი     მარტი     აპრილი     მაისი     ივნისი    ივლისი     აგვისტო    სექტემბერი     ოქტომბერი     ნოემბერი    დეკემბერი2020 წელს მიღებული ლიტერატურა


იანვარი     თებერვალი     მარტი     აპრილი     მაისი     ივნისი    ივლისი    აგვისტო     სექტემბერი     ოქტომბერი     ნოემბერი    დეკემბერი2019 წელს მიღებული ლიტერატურა


იანვარი   თებერვალი   მარტი   აპრილი   მაისი   ივნისი ივლისი   აგვისტო   სექტემბერი   ოქტომბერი   ნოემბერი დეკემბერი2018 წელს მიღებული ლიტერატურა


იანვარი    თებერვალი    მარტი    აპრილი    მაისი    ივნისი ივლისი    აგვისტო    სექტემბერი    ოქტომბერი    ნოემბერი დეკემბერი


2017 წელს მიღებული ლიტერატურა


იანვარი   თებერვალი   მარტი   აპრილი   მაისი    ივნისი ივლისი  აგვისტო   სექტემბერი  ოქტომბერი  ნოემბერი დეკემბერი


2016 წელს მიღებული ლიტერატურა


იანვარი-თებერვალი    მარტი      აპრილი     მაისი    ივნისი ივლისი    ოქტომბერი     ნოემბერი