ორგანიზაციული სტრუქტურა

ფაკულტეტები


სამშენებლო ფაკულტეტი

დეკანი პროფესორი ზურაბ გვიშიანი


ენერგეტიკის ფაკულტეტი

დეკანი პროფესორი ლენა შატაკიშვილი


სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

დეკანი პროფესორი ანზორ აფშილავა


ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი პროფესორი ლიანა თარგამაძე

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი ასოცირებული პროფესორი ბორის გითოლენდია


არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

დეკანი პროფესორი ნინო იმნაძე


სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

დეკანი პროფესორი ირაკლი გაბისონია


ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

დეკანი პროფესორი რუსუდან ქუთათელაძე


საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დეკანი პროფესორი ივანე ჯაგოდნიშვილი


ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

დეკანი პროფესორი თალიკო ჟვანია


დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

დეკანი პროფესორი ნიკა შავიშვილი


აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

დეკანი პროფესორი ედიშერ კვესიტაძე


მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტი

დეკანი პროფესორი ნოე ხოზრევანიძე