საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტანდარტების სამსახური

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მიზნებია უნივერსიტეტის მასშტაბით საერთაშორისო აქტივობების ეფექტიანი კოორდინაცია, სტუდენტებისა და თანამშრომლების საერთაშორისო მობილობის პროცესის ხელშეწყობა, საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება, უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლება.

 

კონტაქტი

ტელ.: (+995 32) 2 77 11 11

 

ელ.ფოსტა: erasmusplus@gtu.ge

                      iro@gtu.ge

 

ერაზმუს+ მობილობა: erasmusplus@gtu.ge

საერთაშორისო სტუდენტების რეკრუტირება: interstudy@gtu.ge

დიპლომის ნამდვილობის დადასტურება: verification@gtu.ge

 

დღეისათვის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი წარმოდგენილია შემდეგი თანამშრომლებით:

ელ.ფოსტა: d.khvedeliani@gtu.ge

ელ.ფოსტა: adavitashvili@gtu.ge

 

ერაზმუს+ ჯგუფი

ელ.ფოსტა: n_jijilashvili@gtu.ge

ელ.ფოსტა: m.zviadadze@gtu.ge


ვერიფიკაცია

ელ.ფოსტა: ritaseri@gtu.ge

 

რეკრუტირება

ელ.ფოსტა: k.sikharulidze@gtu.ge

ელ.ფოსტა: i.kandelaki@gtu.ge

ელ.ფოსტა: l.kikalishvili@gtu.ge