საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

კონტაქტი

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მიზნებია უნივერსიტეტის მასშტაბით საერთაშორისო აქტივობების ეფექტიანი კოორდინაცია, სტუდენტებისა და თანამშრომლების საერთაშორისო მობილობის პროცესის ხელშეწყობა, საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება, უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლება.

 

კონტაქტი

ტელ.: (+995 32) 2 77 11 11

 

ელ.ფოსტა: erasmusplus@gtu.ge

                      iro@gtu.ge

 

ერაზმუს+ მობილობა: erasmusplus@gtu.ge

საერთაშორისო სტუდენტების რეკრუტირება: interstudy@gtu.ge

დიპლომის ნამდვილობის დადასტურება: verification@gtu.ge

 

დღეისათვის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი წარმოდგენილია შემდეგი თანამშრომლებით:

ელ.ფოსტა: d.khvedeliani@gtu.ge

ელ.ფოსტა: adavitashvili@gtu.ge

 

ერაზმუს+ ჯგუფი

ელ.ფოსტა: n_jijilashvili@gtu.ge

ელ.ფოსტა: m.zviadadze@gtu.ge


ვერიფიკაცია

ელ.ფოსტა: ritaseri@gtu.ge

 

რეკრუტირება

ელ.ფოსტა: k.sikharulidze@gtu.ge

ელ.ფოსტა: i.kandelaki@gtu.ge

ელ.ფოსტა: l.kikalishvili@gtu.ge