ხარისხის უზრუნველყოფა

კონტაქტი

0171, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77

ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 (7025), (7026), (7027);

quality@gtu.ge