სტუ-ს შესახებ

ჯილდოები

ნ.ნიკოლაძის მედალი

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უმაღლესი ჯილდო ,,ნიკო ნიკოლაძის ოქროს მედალი’’დაწესებულია 2022 წლიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის ინიციატივით, ჯილდო გადაეცემა განსაკუთრებული დამსახურებისთვის პირს, კადემიურ სფეროში სასწავლო ან სამეცნიერო დამსახურებისთვის.

გ.ნიკოლაძის მედალი

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უმაღლესი ჯილდო ,,გიორგი ნიკოლაძის სახელობის მედალი’’ დაწესებულია 2022 წლიდან. ჯილდო გაიცემა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, ხანგრძლივი და ნაყოფიერი მეცნიერული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობისთვის.

ოქროს მედალი

ადგენილების თანახმად, „ოქროს მედალი“ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, მოქალაქეობის არმქონე პირს გადაეცემა, რომელსაც განსაკუთრებული წვილი მიუძღვის ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარებაში, აღიარებასა და პოპულარზიაციაში.