კვლევა

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები

ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი

ტელ: (+995) 555 12 97 50 | მის: საქართველო, თბილისი, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა 4, 0159

ინსტიტუტი 'ტექინფორმი'

ტელ: (032) 2-33-53-15; (995) 599541416 | მის: 47 კოსტავას ქუჩა, 0179, თბილისი

ინსტიტუტი 'ტალღა'

ტელ: 2 36 51 32; 599 14 54 13 | მის: საქართველო, თბილისი, სანდრო ეულის ქ. 5, 0186

კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

ტელ: 599 43 15 14 | მის: საქართველო, თბილისი, დავით გურამიშვილის გამზირი 17, 0192

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი

ტელ: 32213-08-65 | მის: საქართველო, თბილისი, მოციქულთა სწორი წმინდა ნინოს ქუჩა №6, 0159

მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი

ტელ: +995 599077575 | მის: საქართველო, თბილისი, ვაშლიჯვარი, ვ.თოფურიძის II გას.1, 0159

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

ტელ: 231 98 70 / 599 51 21 28 | მის: საქართველო, თბილისი, მინდელის ქ.10, 0186

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი

ტელ: (995 32) 2 224 094 | მის: საქართველო, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 60-ბ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი

ტელ: +995322187633 | მის: საქართველო, თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქ.5, 0186

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი

ტელ: 295-10-47; 295-03-22; 295-11-60 | მის: დავით აღმაშენებლის გამზ., 150-გ

კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტი

ტელ: +995 551 51 65 04 | მის: საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77, 0171

ნაგებობების, სპეციალური სისტემების და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტის

ტელ: (+995 32) 36 52 37; 33 09 36; 36 52 39 | მის: თბილისი კოსტავას 68ბ

სენსორული ელექტრონიკისა და მასალათმცოდნეობის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი

ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 | მის: თბილისი, კოსტავას ქ. 68, სტუ VI კორპ. ოფისი N315ა

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

ტელ: 0322223214 | მის: საქართველო, ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 69ა, 0160

ბიოტექნოლოგიის ცენტრი

ტელ: (+995)577796542 | მის: აბაის ქუჩა 78, 0197, თბილისი, საქართველო