გრანტები

კონტაქტი

ტექნოლოგიების და საგრანტო პროექტების ოფისის უფროსი

თეა მურვანიძე
ელ ფოსტა: murvanidze.t@gtu.ge

ტექნოლოგიების და საგრანტო პროექტების ოფისის უფროსის მოადგილე

გიორგი მიქიაშვილი
ელ ფოსტა: giorgi.mikiashvili@gtu.ge

პროექტების მენეჯერი

ია კოკორაშვილი
ელ.ფოსტა: i.kokorashvili@gtu.ge

თორნიკე მაისაშვილი
ელ ფოსტა: t.maisashvili@gtu.ge

ედუარდ დემეტრაშვილი
ელ.ფოსტა: e.demetrashvili@gtu.ge