კონტაქტი

კონტაქტი

GTU.jpg 
0160, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77

ტელ:  (+995 32) 2 77 11 11; 

საერთაშორისო სტუდენტების რეკრუტირება: interstudy@gtu.ge 

დიპლომის ნამდვილობის დადასტურება: verification@gtu.ge  

ელ. ფოსტა: rectoroffice@gtu.ge ; info@gtu.ge ; science@gtu.ge ; pr@gtu.ge

ვებგვერდი: https://gtu.ge