09 იან

ახალი წიგნები

დეკემბერში მიღებული ლიტერატურა
05 დეკ

ახალი წიგნები

ნოემბერში საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკამ მიიღო ლიტერატურა.
ყველა სიახლე

სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა

ელექტრონული კატალოგი     

ტრენინგი "ელექტრონული ბიბლიოთეკა. საერთაშორისო მონაცემთა ბაზები. პროფესორების პროფილის შექმნა Google Scholar-ში"
განრიგი
[2022 წ. ოქტომბერი-დეკემბერი]
ოქტომბერი     ნოემბერი    დეკემბერი

                  
ბიბლიოთეკაში რეგისტრაცია 
                                  
ელ.რესურსებით სარგებლობა
  
ელექტრონული მასალის ჩაბარების წესიბანერები