01 დეკ

სტატიების მოძიება

თუ სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის საიტზე არსებულ მონაცემთა ბაზებში თქვენთვის სასურველი სტატია არ გაიხსნება/მოიძებნება ღია წვდომაში
05 ოქტ

ახალი წიგნები

2020 წლის სექტემბერში მიღებული ლიტერატურა.
ყველა სიახლე

სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ტექნიკური ლექსიკონი
                                                                           ელექტრონული მასალის ჩაბარების წესი
ონლაინ ლექსიკონები
                 

ბიბლიოთეკაში რეგისტრაცია
(მკითხველის ბილეთი)                                    ელ.წიგნებით სარგებლობა
  
      
ელექტრნული კატალოგი     
[ხელმისაწვდომია ნებისმიერ ქსელში] 
დახმარება: უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია UDC


ბანერები