კვლევა

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრები

 ხელშეკრულებით მომუშავე სამეცნიერო ცენტრები


1. ბირთვული ინჟინერიის ცენტრი” (#157/03 08.04.10)
ბესიკ დავითის ძე კეკელია – დირექტორი.
2. ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი ცენტრი `ერთად” (118/03 22.02.11)
ახობაძე მერაბ ნიკოლოზის ძე – ხელმძღვანელი.
3. „ანალიზხელსაწყო” (494/03 19.05.15)
ძაგანია თამაზ ბაგრატის ძე – გენერალური დირექტორი
4. ინტერდისციპლინური სასწავლო-კვლევითი ცენტრი ”სახელმწიფო სამართალი,
პოლიტიკა და კულტურა’ (540/03 19.05.17)
ბერიაშვილი მამუკა – ხელმძღვანელი.

ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

დახურვა

ძველი ვებგვერდის სანახავად დაკლიკეთ აქ