"დიდი რუსიანობა" საქართველოში (XIX ს. პირველი ნახევარი)(ჰ. კუპრაშვილი)