ეკონომიკა და მარკეტინგი (მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხ. გიორგაძე)