ელექტრონული წიგნები

კომპიუტერული გრაფიკა და ვიზუალიზაცია [ნაწილი I] (მ. თუშიშვილი, ქ. ავალიშვილი)

კომპიუტერული გრაფიკა და ვიზუალიზაცია [ნაწილი II] (მ. თუშიშვილი ქ. ავალიშვილი)

კომპიუტერული დაპროექტება (ლ. ავთანდილაშვილი)

კომპიუტერული ხედვა [I ნაწილი] (ო. თავდიშვილი)

კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების დაპროგრამების ტექნოლოგია: WPF.NET, SQL Server & UML (გ. სურგულაძე, ლ. პეტრიაშვილი, მ. ბიტარაშვილი)

კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების Windows დეველოპმენტი: WPF ტექნოლოგია (გ. სურგულაძე)

კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების Windows დეველოპმენტი: Workflow ტექნოლოგია (გ. სურგულაძე)

კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების Windows დეველოპმენტი: WCF ტექნოლოგია (გ. სურგულაძე)

კორპორაციული ფინანსები I ნაწ. (ლ. გვენეტაძე)

კრეატიული (ეფექტიანი) აზროვნების მეთოდები (ლ. გლურჯიძე, აკ. გიგინეიშვილი)

კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის მეთოდები და მოდელები ნაწილი I (ვ. კეკელია, გ. კოტრიკაძე)

ლაბორატორიული სამუშაოები არაორგანულ ქიმიაში (ქ. მახაშვილი)

ლაბორატორიული სამუშაოები მატლაბში (ლ. ბერიძე, ნ. კაჭახიძე, ნ. ხომერიკი)

ლექციების კურსი ზოგად ფიზიკაში (ნ. მაისურაძე, მ. ცირეკიძე, მ. შენგელია)

ლაბორატორიული სამუშაოები VBA ენაზე (ი. აბულაძე)

ლექციების კონსპექტი (ნაკრები) (ჯ. გრიგალაშვილი)

მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებლები (ს. ბიწაძე)

მათემატიკა ეკონომისტებისათვის (ქ. სხვიტარიძე, გ. ქარსელაძე, ი. სიგუა, ე. ელერდაშვილი, მ. ხმიადაშვილი, ზ. თედიაშვილი)

მათემატიკოსები საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში (1917 – 2014) (ლ. ბერიძე)

მათემატიკური ანალიზის ზოგიერთი დამატებითი საკითხი (ა. კირთაძე)