ელემენტარული გეომეტრიული ამოცანების ამოხსნა არასტანდარტული მეთოდებით (გ. ფანცულაია, გ. გიორგაძე, ა. კვალიაშვილი)