საერთაშორისო ღონისძიებები

საერთაშორისო სიახლეები

Erasmus+ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის - XVI საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა

კონსტანცის საზღვაო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო ვორქშოპი

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ლუბლინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - საერთაშორისო კვირეული, 2023-2024 აკადემიური წლის II და 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრები (განახლებული კონკურსი თანამშრომლებისთვის)

ERASMUS+ - სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტის ასოც. პროფ. ტაბატაძის აკადემიური მობილობა კრაკოვის AGH მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში

კრაკოვის AGH მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის პროფ. იოლანტა ბიეგანსკას კვლევითი სტაჟირება სტუ-ს სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე

Erasmus+ - სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტის წარმატებული მობილობა შუა აღმოსავლეთის ტექნიკურ უნივერსიტეტში

Erasmus+ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის - XV საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა შუა აღმოსავლეთის ტექნიკურ უნივერსიტეტში - 2023/2024 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი (VIII საერთაშორისო კვირეული თანამშრომლებისთვის)

DAAD გაცვლითი პროგრამა ჰეილბრონის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი

სასტიპენდიო პროგრამა მეცნიერი ქალებისთვის


საერთაშორისო ღონისძიებები 41 - 50 სულ 158