ელექტრონული წიგნები

პროგრამული სისტემების მენეჯმენტის საფუძვლები (გ. სურგულაძე, ე. თურქია)

პროგრამული სისტემის დამუშავების CASE საშუალებები (თ. სუხიაშვილი)

პროგრამული უზრუნველყოფის რეალიზაცია Rational Rose ინსტრუმენტის ბაზაზე (გ. გოგიჩაიშვილი, ე. თურქია)

პროდუქციის ხარისხის აუდიტი და ექსპერტიზა საბაჟო სისტემაში (ნ. აბელაშვილი)

პუბლიკაციური ინფორმირების თავისებურებანი ნ.1 (მ. გერსამია)

პუბლიკაციური ინფორმირების თავისებურებანი ნ.2 (მ. გერსამია)

რეკლამა მასმედიაში (მ. შელეგია)

რუსეთის კოლონიური პოლიტიკა და ქართული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აზრი XIX საუკუნის პირველ ნახევარში (ჰ. კუპრაშვილი)

საავტომობილო გზები (კ. მჭედლიშვილი, ა. ბურდულაძე, ო. გელაშვილი, გ. არჩვაძე)

საავტომობილო გზების დაპროექტება (კ. მჭედლიშვილი, ა. ბურდულაძე)

საავტომობილო გზების დაპროექტების საფუძვლები (კ. მჭედლიშვილი, ა. ბურდულაძე)

საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (კ. მჭედლიშვილი, ა. ბურდულაძე)

საავტომობილო საწვავ-საპოხი მასალების გამოყენება და ეკოლოგია (ჯ. იოსებიძე, გ.აბრამიშვილი, გ. მიქაძე, თ. აფაქიძე, ა. ჩხეიძე, ხ. მღებრიშვილი)

საბანკო ინფორმაციული სისტემები ნაწილი I საბანკო საქმის საფუძვლები (მ.თევდორაძე, ნ.ლოლაშვილი) ნაწილი II საბანკო ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სისტემები (მ.თევდორაძე, ნ.ლოლაშვილი)

საბუღალტრო აღრიცხვის ავტომატიზებული სისტემა (ქ. ნანობაშვილი)

საგამოცდო ტესტები სასწავლო კურსი: საერთაშორისო ეკონომიკა (კურსის წამყვანი, პროფესორი გურამ ჯოლია)

საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები (გ. ჯოლია)

საზომ მოწყობილობათა კონსტრუირება (მ. ბალიაშბილი)

საინფორმაციო სისტემების აგება მულტიმედიური მონაცემთა ბაზებით (კ. მეიერ-ვეგენერი, გ. სურგულაძე, გ. ბასილაძე)

საინფორმაციო სისტემების დაპროექტება (თ. სტურუა)