ელექტრონული წიგნები

საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტის საერთაშორისო გამოცდილება (BSI, ITIL, COBIT) (გ. სურგულაძე, ბ. ურუშაძე)

საინფორმაციო ტექნოლოგიები ტექსტური რედაქტორი (Ms Word - 2007) (გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, ლ. პეტრიაშვილი, მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი)

სამედიცინო - კომპიუტერული დიაგნოსტიკის მეთოდები (ე. ყუბანეიშვილი)

საქართველოს შრომის სამართალი და საერთაშორისო შრომის სტანდარტები

საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია (თ. გერკეული)

საწარმოო რესურსების მენეჯმენტის ბიზნესპროცესების მოდელირება და კვლევა (გ. სურგულაძე, ხ. ქრისტესიაშვილი, გ. სურგულაძე)

სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტება (თ. სუხიაშვილი)

სიცოცხლის უსაფრთხოება - საგანგებო სიტუაციების მართვა და სამოქალაქო თავდაცვა (ა. ფრანგიშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი, ო. ლანჩავა)/Life safety - Emergency management and civil defense (A. Prangishvili, N. Bochorishvili, O. Lanchava)

სტრუქტურული დაპროგრამების მეთოდი (გ. სურგულაძე)

სტუ-ს ოთხ სემესტრიანი ფიზიკის კურსის ამოცანები და ტესტები (ი. პაპავა, ლ. გლურჯიძე, ა. გიგინეიშვილი)

ტესტების კრებული საგანში „Transact-SQL ენა“ (რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე)

ტესტური დავალებების ნიმუშები ზოგად ფიზიკაში (ა. გიგინეიშვილი, მ. თაქთაქიშვილი, მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა)

ტრიბოტექნიკა (მ. შილაკაძე, დ. თავხელიძე)

ფიზიკა, სტუ-ს ოთხ სემესტრიანი კურსის ლექციების კონსპექტი ნაწილი I, ნაწილი II, ნაწილი III, ნაწილი IV (ლ. გლურჯიძე, ა. გიგინეიშვილი)

უნიფიცირებული პეტრის ქსელის გამოყენება განაწილებული სისტემების მოდელირებისათვის (გ. სურგულაძე, დ. გულუა)

ფიზიკური ლითონთმცოდნეობა (მ. ოქროსაშვილი)

ფიზიკური მასალათმცოდნეობა (თ. ეთერაშვილი)

ქსელური არქიტექტურები ბიზნესისათვის (გ. სურგულაძე, დ. გულუა)

შესავალი ორგანიზაციული მენეჯმენტის ფუნქციების ალგორითმიზაციაში (თ. შეროზია, გ. ნარეშელაშვილი, ვ. კეკელია)

შესავალი NoSQL მონაცემთა ბაზებში (MongoDB) (გ. სურგულაძე, გ. კივილაძე)