ელექტრონული წიგნები

შრომის დაცვა (ო. ლანჩავა, ვ. ჭყონია, კ. ლეკვეიშვილი)/Occupational Safety and Health (O. Lanchava, V. Chkonia, K. Lekveishvili)

შრომის უსაფრთხოების ელემენტარული მოთხოვნები (ო. ლანჩავა, ი. ბოჭორიშვილი)/Elementary labor safety requirements (O. Lanchava, I.N. Bochorishvili)

ძირითადი პოლიტიკური მიმდინარეობები თანამედროვე ევროპაში (ჰ. კუპრაშვილი)

წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა (მ. ვართანოვი)

წყალთა მეურნეობის ეკონომიკის საფუძვლები (მ. ვართანოვი)

ხუთი უკვდავი ქართველი XIX ს. პირველი ნახევარი (ჰ. კუპრაშვილი)

64 წელი ჭადრაკის სამყაროში (მ. თხელიძე)

AngularJS (გ. ღვინეფაძე)

Arduino-ს ვიზუალური დაპროგრამება FLProg გარემოში (ჯ. გრიგალაშვილი)

HTML 5-ის შესაძლებლობები (ლ. იაშვილი)

HTML5 & CSS3 (თ. თოდუა, თ. სტურუა, ბ. ტაბატაძე)

Javascript და მისი შესაძლებლობების განმავითარებელი თანამედროვე ტექნოლოგიები (გ. ღვინეფაძე)

MATLAB სტუდენტებისათვის (ლ.ბერიძე, რ.გოგიბერიძე, ნ.კაჭახიძე)

SQL სერვერი (რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე)

VisualC#.NET (რ. სამხარაძე)

Web-აპლიკაციების დამუშავება მონაცემთა ბაზების საფუძველზე (ASP.NET, ADO.NET, C#) (გ. სურგულაძე, ე. თურქია, ი. ბულია)

Web-აპლიკაციების ტესტირება, ვალიდაცია და ვერიფიკაცია (გ. სურგულაძე, მ. გულიტაშვილი, ნ. კივილაძე)

Web-გვერდების დაპროექტება (HTML) (ქ. ნანობაშვილი, თ. სტურუა, მ. დოლიძე)

Web-გვერდების დაპროექტება HTML ენის გამოყენებით (ქ. ნანობაშვილი, თ. სტურუა, მ. დოლიძე)

WEB საიტების ვიზუალური დაპროექტება (ზ. წვერაიძე, ფ. პაატაშვილი, რ. შამუგია)