საერთაშორისო ღონისძიებები

საერთაშორისო სიახლეები

ევროპის კოლეჯი ნატოლინში - სასტიპენდიო პროგრამა ევროპის პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის

Erasmus+ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის - XX საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ოსტრავის ტექნიკურ უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (სტუდენტებისთვის)

DAAD გაცვლითი პროგრამა ჰეილბრონის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (განმეორებით კონკურსი სტუდენტებისთვის)

Erasmus+ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის - XIX საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ლუბლინის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (თანამშრომლებისთვის)

აბდულა გიულის უნივერსიტეტი - გაცვლითი პროგრამა 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრისთვის

Erasmus+ - ტესტირება ინგლისურ ენაში

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის წარმომადგენელთა აკადემიური მობილობა პალერმოს უნივერსიტეტში

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის პროფესორის აკადემიური მობილობა ანგელ კანჩევის სახ. რუსის უნივერსიტეტში


საერთაშორისო ღონისძიებები 41 - 50 სულ 187