საერთაშორისო ღონისძიებები

საერთაშორისო სიახლეები

ოსტრავის ტექნიკური უნივერსიტეტი - გლობალური პოსტსადოქტორო სასტიპენდიო პროგრამა 2024

პოლონეთის რესპუბლიკის ლეინ კირკლენდის სასტიპენდიო და კვლევითი პროგრამები - 2024/2025 აკადემიური წელი

კაუნასის კოლეჯი - თანამშრომელთა საერთაშორისო კვირეული "შემოქმედებითობის გავლენის კვლევა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში"

საერთაშორისო კონფერენცია მექანიკისა და მათემატიკის თანამედროვე ამოცანების თემაზე - MPMMA 2024

გაცვლითი პროგრამა ჰრადეც კრალოვის უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (სტუდენტებისთვის)

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა იასის გეორგე ასაკის ტექნიკურ უნივერსიტეტში - 2023-2024 აკადემიური წლის II სემესტრი (განმეორებითი კონკურსი თანამშრომლებისთვის)

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა სივასის რესპუბლიკის უნივერსიტეტში - 2023-2024 აკადემიური წლის II სემესტრი (საერთაშორისო კვირეული თანამშრომლებისთვის)

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა კოშალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - 2023-2024 აკადემიური წლის II სემესტრი (განმეორებითი კონკურსი თანამშრომლებისთვის)

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ლუბლინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - 2023-2024 აკადემიური წლის II სემესტრი (საერთაშორისო კვირეული თანამშრომლებისთვის)

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა Junia ISA Lille უნივერსიტეტში - 2023-2024 აკადემიური წლის II სემესტრი (საერთაშორისო კვირეული თანამშრომლებისთვის)


საერთაშორისო ღონისძიებები 91 - 100 სულ 137