საერთაშორისო ღონისძიებები

საერთაშორისო სიახლეები

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ოსტრავის ტექნიკურ უნივერსიტეტში - 2023-2024 აკადემიური წლის II და 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრები (სტუდენტებისთვის)

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს წარმომადგენელთა ადმინისტრაციული მობილობა კლუჟ-ნაპოკის ტექნიკურ უნივერსიტეტში

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორების აკადემიური და ადმინისტრაციული მობილობა პალერმოს უნივერსიტეტში

Erasmus+ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის - II საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა

რიგის ტექნიკური უნივერსიტეტი - საზაფხულო სკოლები ლატვიაში 2024

გაცვლითი პროგრამა ულმის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი

აბდულა გიულის უნივერსიტეტი - თანამშრომელთა ტრეინინგის I საერთაშორისო კვირეული

აბდულა გიულის უნივერსიტეტი - საზაფხულო სტაჟირების პროგრამა 2024

ლატვიის რესპუბლიკის სასტიპენდიო პროგრამები - 2024/2025 აკადემიური წელი

თურქეთის მთავრობის სასტიპენდიო პროგრამა "თურქეთის სტიპენდიები 2024“


საერთაშორისო ღონისძიებები 81 - 90 სულ 138