საერთაშორისო ღონისძიებები

საერთაშორისო სიახლეები

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ვალიადოლიდის უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (სტუდენტებისთვის)

Erasmus+ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის - XVIII საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა

Erasmus+ - ტესტირების ვადის ცვლილება

შეხვედრა ერაზმუსის სტუდენტთა ქსელის წარმომადგენლებთან

Erasmus+ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის - XVII საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ჟეშუვის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (თანამშრომლებისთვის)

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ოსტრავის ტექნიკურ უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (განმეორებითი კონკურსი თანამშრომლებისთვის)

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა კოშალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - 2023-2024 აკადემიური წლის II სემესტრი (დამატებითი კონკურსი თანამშრომლებისთვის)

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ლუბლინის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (სტუდენტებისთვის)

Erasmus+ - საკონკურსო საბუთების წარდგენის ვადების ცვლილება


საერთაშორისო ღონისძიებები 31 - 40 სულ 158