საერთაშორისო ღონისძიებები

საერთაშორისო სიახლეები

ინგლისურ ენაში ტესტირება Erasmus+ კონკურსის ფარგლებში

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა - ონლაინკონსულტაციები კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის

ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის სასწავლო სტიპენდიები და აკადემიურ სექტორში დასაქმების შესაძლებლობები

ბალტიის საზაფხულო სკოლის ლიტვური ენისა და კულტურის ზამთრის კურსი ვიტაუტას მაგნუსის უნივერსიტეტში

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა - ონლაინკონსულტაციები კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის

Erasmus+ - სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტის ლაშა შარიქაძის სტაჟირების მიზნით მობილობის ანგარიში, ართვინის ჭოროხის უნივერსიტეტში

აბდულა გიულის უნივერსიტეტი - გაცვლითი პროგრამა 2023-2024 აკადემიური წლის საგაზაფხულო სემესტრისთვის

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა - ონლაინკონსულტაციები კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა - ონლაინკონსულტაციები კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის

სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრი - საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა


საერთაშორისო ღონისძიებები 171 - 180 სულ 185