საერთაშორისო ღონისძიებები

საერთაშორისო სიახლეები

პეკინის პედაგოგიური უნივერსიტეტი - აბრეშუმის გზის სასტიპენდიო პროგრამა

ADA უნივერსიტეტი - სასტიპენდიო პროგრამები საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებისთვის, 2024/25 სასწავლო წელი

ევროპის კოლეჯი ნატოლინში - სასტიპენდიო პროგრამა ევროპის პოლიტიკით დაინტერესებული ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის

Erasmus+ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის - XX საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ოსტრავის ტექნიკურ უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (სტუდენტებისთვის)

DAAD გაცვლითი პროგრამა ჰეილბრონის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (განმეორებით კონკურსი სტუდენტებისთვის)

Erasmus+ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის - XIX საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ლუბლინის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (თანამშრომლებისთვის)

აბდულა გიულის უნივერსიტეტი - გაცვლითი პროგრამა 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრისთვის

Erasmus+ - ტესტირება ინგლისურ ენაში


საერთაშორისო ღონისძიებები 21 - 30 სულ 169