საერთაშორისო ღონისძიებები

საერთაშორისო სიახლეები

საინფორმაციო შეხვედრა "თურქეთის სტიპენდიების" პროგრამასთან დაკავშირებით

ლა-კორუნიის უნივერსიტეტი - საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა 2024

Erasmus+ საერთაშორისო მობილობის ხელშეწყობის კვირეული სტუ-ში - 6-10.11.2023

ავსტრიის სასტიპენდიო პროგრამები - 2024-25 აკადემიური წელი

ინგლისურ ენაში ტესტირება Erasmus+ კონკურსის ფარგლებში

სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფესორ ზვიად ღურწკაიას Erasmus+ მობილობა სწავლების მიზნით (3-7.07.23) პარიზ-საკლეს უნივერსიტეტში

სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ასისტენტ ალექსანდრე ლაბაძის Erasmus+ მობილობა სწავლების მიზნით (12-16.06.23) ალიკანტეს ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის წარმომადგენლები, ასოც. პროფ. ნიკოლოზ აბზიანიძისა და ასისტენტ ალექსანდრე ლაბაძის Erasmus+ მობილობა სწავლების მიზნით (5-9.06.23) სლოვაკეთის კონსტანტინე ფილოსოფოსის სახელობის ნიტრის უნივერსიტეტში

სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ასისტენტ ალექსანდრე ლაბაძის Erasmus+ მობილობა სწავლების მიზნით (12-16.06.23) სილეზიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

emPLANT+ Erasmus Mundus სამაგისტრო პროგრამაზე მცენარეთა სელექციაში


საერთაშორისო ღონისძიებები 131 - 140 სულ 158