საერთაშორისო ღონისძიებები

საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა გაიზენჰაიმის უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წელი (სტუდენტებისთვის)

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ბრნოს მენდელის უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (სტუდენტებისთვის)

ინდონეზიის სტიპენდიების პროგრამა 2024

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა დასავლეთ პომერანიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი (სტუდენტებისთვის)

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ოსტრავის ტექნიკურ უნივერსიტეტში - 2023-2024 აკადემიური წლის II და 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრები (სტუდენტებისთვის)

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს წარმომადგენელთა ადმინისტრაციული მობილობა კლუჟ-ნაპოკის ტექნიკურ უნივერსიტეტში

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორების აკადემიური და ადმინისტრაციული მობილობა პალერმოს უნივერსიტეტში

Erasmus+ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის - II საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა

რიგის ტექნიკური უნივერსიტეტი - საზაფხულო სკოლები ლატვიაში 2024

გაცვლითი პროგრამა ულმის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში - 2024-2025 აკადემიური წლის I სემესტრი


საერთაშორისო ღონისძიებები 21 - 30 სულ 82