სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა

სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა

 

სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა

12-06-2024
სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა
14 ივნისს, 15:00 საათზე, სტუ-ის  ადმინისტრაციულ კორპუსში, გიორგი ნიკოლაძის დარბაზში გაიმართება  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს  სხდომა №01-06-02/06. 

დღის წესრიგი: 

1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის   წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრის - ვასილ ღლიღვაშვილის საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ - მომხსენებელი სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) სპიკერი, პროფესორი ზაზა სოფრომაძე;

2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერი) 2023 წლის საქმიანობის ანგარიშის შესახებ – მომხსენებელი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფესორი კარლო კოპალიანი; 

3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსის თანამოხსენება  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ 2023 წელს შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის შესახებ – მომხსენებელი  შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი, პროფესორი თამაზ ურთმელიძე;

4. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შესრულებული ნაშრომის პლაგიატის არსებობაზე შემოწმების წესის დამტკიცების შესახებ – მომხსენებელი სტუ-ის რექტორის მოადგილე, პროფესორი თამარ ლომინაძე;

5. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ – მომხსენებელი სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფ. კარლო კოპალიანი;

6. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2024 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ -  მომხსენებელი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი კარლო კოპალიანი;

7. სტუ-ის საკუთრებაში არსებული ფართის სსიპ ანტიკორუფციული ბიუროსათვის სარგებლობის უფლებით გაცემის შესახებ - მომხსენებელი  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი კარლო კოპალიანი;

8. სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტებისთვის, რუსულენოვან საბაკალავრო პროგრამიდან - „მშენებლობა“, ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე - „სამოქალაქო ინჟინერია“, გადასვლის შემთხვევაში, გამონაკლისის სახით, სწავლის საფასურის შენარჩუნების შესახებ - მომხსენებელი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფესორი კარლო კოპალიანი;

9. მიმდინარე საკითხები. 

სიახლეებში დაბრუნება