მთავარი მიღწევები

450k+

სტუ-ის
კურსდამთავრებული

82%

დასაქმების
კოეფიციენტი

4,000+

სასწავლო/სამეცნიერო ლიტერატურა

100+

ჩვენი პარტნიორი უნივერსიტეტი

ფაკულტეტები
სტუ-ის რექტორი დავით გურგენიძე აკადემიკოსი დავით გურგენიძე, რექტორი

"ცოდნის გაზიარებით და ახალი ცოდნის შექმნით, შევცვალოთ სამყარო უკეთესობისკენ და მის ნებისმიერ გამოწვევას ვუპასუხოთ"

ანა ბერეჟიანი

ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა მომცა საშუალება, ჩემი მოწოდება - გარემოს დაცვა, მექცია პროფესიად და მუდმივად ვყოფილიყავი მისი სრულყოფის გზების ძიებაში.

დაჩი ოქროპირიძე

საინჟინრო ფიზიკის საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ ჩავაბარე სტუ-ის სამედიცინოს ფიზიკის სამაგისტრო პროგრამაზე და პარალელურად სწავლა დავიწყე ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტზე, ასევე სამაგისტრო მიმართულებით.

სამეცნიერო ინსტიტუტები
ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
ნიკო მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი
არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი
კვების მრეწველობის ინსტიტუტი
მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი
წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი
ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
ტალღა
საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი
ტექინფორმი
ბიოტექნოლოგიის ცენტრი
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
სენსორული ელექტრონიკისა და მასალათმცოდნეობის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი
კვანტური ფიზიკის და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
50 + პარტნიორი ორგანიზაცია