16 სექ

ვაკანსია სტუდენტებისთვის

Experto Consulting is a French-Georgian Consulting company, founded 10 years ago, providing Market Entry and Business Support Services for foreign companies approaching Georgian and Azeri markets
16 სექ

ინდოეთის უნივერსიტეტის სტიპენდიები

ინფორმაცია, რომელიც ეხება ინდოეთის ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტის- “Sharda University” მიერ 2021-2022 აკადემიური წლის განმავლობაში გამოყოფილი სტიპენდიებისა და საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შესახებ.
07 სექ

ბელგიის აკადემიის ყოველწლიურ სამეცნიერო კონკურსთან დაკავშირებით

ინფორმაცია, რომელიც ეხება ბელგიის საზღვარგარეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიის (l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer (ARSOM)) ყოველწლიურ სამეცნიერო კონკურსს
02 სექ

Conference September 9-10, 2021

1st International Scientific and Practical Internet Conference
02 სექ

ჟეშუვის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი - უფასო ინტენსიური ონლაინ სასწავლო კურსები სტუდენტებისთვის

ინფორმაცია ჟეშუვის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის უფასო ინტენსიური ონლაინ სასწავლო კურსების შესახებ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის01 სექ

სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მობილობის წესით გადმოსვლის მსურველმა პირმა, რომელმაც 2021 წლის 16 აგვისტოდან 30 აგვისტოს ჩათვლით, მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე გაიარა რეგისტრაცია და მოიპოვა მობილობის წესით გადმოსვლის უფლება
ყველა სიახლის ნახვა
 


ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის მაგისტრანტობის კანდიდატთა კონსულტაციის  განრიგი


ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ! ინფორმაცია დეკანატის საკონტაქტო პირების შესახებ.“გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები”  V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული

I ნაწილი     II ნაწილიბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტიპენდიანტთა სია


საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლების მე-4 წლის სტუდენტთა საყურადღებოდ!  


ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტის წარმატებულ სტუდენტთა სია


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტებისათვის სპეციალობის მოდულის/მიმართულების არჩევა

სასტუმრო მომსახურების საბაკალავრო პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტებისათვის უცხო ენის არჩევა

 

ბაკალავრიატის  და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთა საყურადღებოდ !

სტუდენტებს, ვისაც სასწავლო წლის დასაწყისში არ გაუფორმებია ხელშეკრულება, ან/და ვისაც პირველ სასწავლო სემესტრში დარჩა საგნები, გთხოვთ სასწრაფოდ დაუკავშირდეთ დეკანატს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ იქნებით დაშვებული იმ საგნებზე, რომელთა წინაპირობაც არ გაქვთ ჩაბარებული.„ხელისუფლება და საზოგადოება-2020“ XIV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული
“გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები” IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული

I ნაწილი    II ნაწილისტუდენტთა საყურადღებოდ!

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის, მაგისტრატურის საგანმანეთლებლო პროგრამის მე-2 კურსის სტუდენტთა საყურადღებოდ!


   ხელისუფლება და საზოგადოება - 2019  (XIII  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული)


სპეციალურად სტუდენტებისთვის - სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა


“გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები” III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული

I ნაწილი    II ნაწილისაგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებს:

1.      ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (ქართულენოვანი);

2.      ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (რუსულენოვანი);

3.      ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა - საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები;

4.      მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი);

5.      მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა - საბანკო პროცესების მართვა;

6.      დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა აკრედიტაცია.

გილოცავთ წარმატებას ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის აკადემიურ, მოწვეულ და ადმინისტრაციულ პერსონალს, სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს. მადლობას გიხდით ნაყოფიერი მუშაობისთვის,  გისურვებთ აქტიურ მოღვაწეობას საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომი განვითარების მიზნით.