12 ივნ

ჩატარდა ონლაინ-ლექცია

„ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის“ ასისტენტ-პროფესორმა დომინიკ შუგმა, 2021 წლის 11 ივნისს, 10:00 საათზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტებთან ZOOM-პროგრამის მეშვეობით წაიკითხა ონლაინ-ლექცია
10 ივნ

სტაჟირება აშშ-ის საელჩოში

აშშ-ის საელჩო შესაძლებლობას აძლევს დაინტერესებულ სტუდენტებს, სტაჟირება გაიარონ და პრაქტიკული გამოცდილება მიიღონ აშშ-ის საელჩოში.  პროგრამის მიზანია, სტუდენტებს მიეცეთ მუშაობის შესაძლებლობა საგარეო ურთიერთობების სფეროში, ამერიკულ გარემოში.
09 ივნ

ონლაინ–ლექცია

2021 წლის 11 ივნისს, პარასკევს, დილის 10:00 საათზე ზაარლანდის
ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის ასისტენტ–პროფესორი  დომინიკ შუგი ჩაატარებს ონლაინ–ლექციას თემაზე: „ურბანული მობილობა – მომავლის პერსპექტივა“.
08 ივნ

დამამთავრებელი კურსის სტუდენტთა საყურადღებოდ

მიმდინარე  წლის 13 მაისიდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარეობს ოფიცერთა  მომზადების საკანდიდატო კურსზე მსმენელების მიღება
07 ივნ

UNESCO-ს ფოტოკონკურსი

ინფორმაცია UNESCO-ს ფოტოკონკურსის შესახებ „ახალგაზრდების თვალით დანახული აბრეშუმის გზა“
07 ივნ

ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტი - სადოქტორო სტიპენდია 2021

ინფორმაცია ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტის მიერ ქართველი სტუდენტებისთვის გამოცხადებული კონკურსის შესახებ, სადოქტორო სასტიპენდიო პროგრამაზე, რომელიც 2021-2022 წელს განხორციელდება საფრანგეთში
ყველა სიახლის ნახვა
 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სამოქმედო გეგმა  2018-2020 წ.წ.


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის  დასაკავებლად არჩევნების გამოცხადების შესახებ


ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტის წარმატებულ სტუდენტთა სია


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტებისათვის სპეციალობის მოდულის/მიმართულების არჩევა

სასტუმრო მომსახურების საბაკალავრო პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტებისათვის უცხო ენის არჩევა

 

სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი აცხადებს კონკურსს - საუკეთესო  “ლოგო” და  “სლოგანი”.


ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ

V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“
V International Scientific Conference
"Globalization and Modern Business Challenges"
V Международная научная конференция
«Глобализация и современные вызовы бизнеса»


ბაკალავრიატის  და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთა საყურადღებოდ !

სტუდენტებს, ვისაც სასწავლო წლის დასაწყისში არ გაუფორმებია ხელშეკრულება, ან/და ვისაც პირველ სასწავლო სემესტრში დარჩა საგნები, გთხოვთ სასწრაფოდ დაუკავშირდეთ დეკანატს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ იქნებით დაშვებული იმ საგნებზე, რომელთა წინაპირობაც არ გაქვთ ჩაბარებული.ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ! ინფორმაცია დეკანატის საკონტაქტო პირების შესახებ.


„ხელისუფლება და საზოგადოება-2020“ XIV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული


ტუდენტთა საყურადღებოდ !!!

უცხოური ენის შესწავლა   Rosetta stone კოპმიუტერული პროგრამითსტუდენტთა და პროფესორთა საყურადღებოდ!

შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკა (დანართი 1)

შრომის უსაფრთხოებისა და  საგანგებო სიტუაციების მოქმედების გეგმა(დანართი 2)


“გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები” IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული

I ნაწილი    II ნაწილისტუდენტთა საყურადღებოდ!

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის, მაგისტრატურის საგანმანეთლებლო პროგრამის მე-2 კურსის სტუდენტთა საყურადღებოდ!


   ხელისუფლება და საზოგადოება - 2019  (XIII  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული)


სპეციალურად სტუდენტებისთვის - სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა


“გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები” III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული

I ნაწილი    II ნაწილისაგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებს:

1.      ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (ქართულენოვანი);

2.      ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (რუსულენოვანი);

3.      ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა - საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები;

4.      მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი);

5.      მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა - საბანკო პროცესების მართვა;

6.      დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა აკრედიტაცია.

გილოცავთ წარმატებას ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის აკადემიურ, მოწვეულ და ადმინისტრაციულ პერსონალს, სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს. მადლობას გიხდით ნაყოფიერი მუშაობისთვის,  გისურვებთ აქტიურ მოღვაწეობას საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომი განვითარების მიზნით.