სტუ

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი რომელიც თავის უფლებამოსილების განხორციელებისას ხელმძღვანელობს „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდებითა და ფაკულტეტის დებულებით.

სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი კოორდინაციაშია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური სერვისების ცენტრთან, საზოგადოებასთან ურთიერთობის კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტთან


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური სერვისების ცენტრიფაკულტეტზე სტუდენტური სერვისების ადმინისტრატორი

ლევან კალანდია - 558 781 963
მისამართი: VI სასწავლო კორპუსი, ოთახი 719ბ

სტუდენტური სერვისების ცენტრის უფროსი ლევან ფიფია

მობ.: 555 799 900
0160, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77
ტელ: (+995 32) 2 77 11 11 / 7030 
pipia@gtu.ge