მთავარი მიღწევები

450k+

სტუ-ის
კურსდამთავრებული

82%

დასაქმების
კოეფიციენტი

4,000+

სასწავლო/სამეცნიერო ლიტერატურა

100+

ჩვენი პარტნიორი უნივერსიტეტი

ფაკულტეტები
სტუ-ის რექტორი დავით გურგენიძე აკადემიკოსი დავით გურგენიძე, რექტორი

"ცოდნის გაზიარებით და ახალი ცოდნის შექმნით, შევცვალოთ სამყარო უკეთესობისკენ და მის ნებისმიერ გამოწვევას ვუპასუხოთ"

ანა ბერეჟიანი

ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა მომცა საშუალება, ჩემი მოწოდება - გარემოს დაცვა, მექცია პროფესიად და მუდმივად ვყოფილიყავი მისი სრულყოფის გზების ძიებაში.

ანა ვერულაშვილი

ჩემთვის დიდი პატივია ვასწავლო იმ უნივერსიტეტში, სადაც თავად მივიღე განათლება. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა, კომპასად მექცა ჩემს პროფესიულ ცხოვრებაში.

სამეცნიერო ინსტიტუტები
ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
ნიკო მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი
არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი
კვების მრეწველობის ინსტიტუტი
მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი
წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი
ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
ტალღა
საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი
ტექინფორმი
ბიოტექნოლოგიის ცენტრი
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
სენსორული ელექტრონიკისა და მასალათმცოდნეობის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი
კვანტური ფიზიკის და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
50 + პარტნიორი ორგანიზაცია