საერთაშორისო ღონისძიებები

Erasmus+ ანგარიში - სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასისტ.პროფ. ნ. ომანაძის აკადემიური მობილობა ლუბლინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

2024 წლის 20-24 მაისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასისტ.პროფ. ნინო ომანაძე აკადემიური პერსონალის მობილობით იმყოფებოდა ლუბლინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში (Lublin University of Technology - LUT) (ლუბლინი, პოლონეთი). იხილეთ ასისტ.პროფ. ნინო ომანაძის მიერ წარმოდგენილი მობილობის ანგარიში.