საერთაშორისო ღონისძიებები

III საზაფხულო სკოლა კრემსის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში

კრემსის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (IMC University of Applied Sciences Krems - IMC Krems) (დუნაის კრემსი, ავსტრია) აცხადებს კონკურსს სტუდენტებისთვის საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მისაღებად. 

ციფრული ბიზნესის ინოვაციების მესამე საზაფხულო სკოლა 2024 წლის 30 ივნისიდან 12 ივლისამდე გაიმართება. 

სააპლიკაციო განაცხადების გათვალისწინებით, კრემსის გამოყენებით მეცნიერებათა  უნივერსიტეტი განიხილავს Erasmus+ მოკლევადიანი დაფინანსების შესაძლებლობასაც. ამ შემთხვევაში, დაინტერესებულმა სტუდენტებმა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტში 19 თებერვლამდე უნდა წარმოადგინონ საკონკურსო საბუთები და გაიარონ რეგისტრაცია საზაფხულო სკოლის ვებგვერდზე.

შერჩევის პროცედურა:

ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის

საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტში საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 19.02.2024.
ტესტირება უცხოურ ენაში ჩატარდება 2024 წლის 21 თებერვლამდე.
გასაუბრება საკონკურსო კომისიასთან ჩატარდება 2024 წლის 23 თებერვლამდე.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ.