სტუ-ის სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტმა გამარჯვებულები გამოავლინა

სტუ-ის სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტმა გამარჯვებულები გამოავლინა

 

სტუ-ის სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტმა გამარჯვებულები გამოავლინა

13-06-2024
 სტუ-ის სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტმა გამარჯვებულები გამოავლინა
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში მიმდინარე სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში, მეცნიერებისა და მკვლევრებისგან შემდგარმა კომისიამ ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის გამარჯვებული სტუდენტები გამოავლინა.

სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ეგიდით ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე სამი სექცია მუშაობდა.

 მათ შორის, “ბიზნესის ადმინისტრირება”; “საჯარო მმართველობა და ელექტრონული ბიზნესი” და “საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიები”. ბიზნესის ადმინისტრირების სექციაში მონაწილეობა ორმა სტუდენტმა მიიღო.

შესაბამისად, გამარჯვებულები გახდნენ: მაგისტრატურის სტუდენტი საბა კაჭარავა და დოქტორანტურის სტუდენტი ლაშა ხოფერია.

საჯარო მმართველობის და ელექტრონული ბიზნესის სექციაში მონაწილეობდა 6 სტუდენტი.

კომისიის წევრების მიერ მინიჭებული ქულების საფუძველზე გამოვლინდნენ გამარჯვებულები: მაგისტრატურა - I ადგილი - დიანა დემეტრაშვილი; დოქტორანტურა - I ადგილი - მაია მიქაია.

საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების სექციაში მონაწილეობდა 9 სტუდენტი, აქედან: 6 -ბაკალავრი, 2 - მაგისტრანტი, 1- დოქტორანტი.

კომისიამ გამოავლინა გამარჯვებული სტუდენტები: ბაკალავრიატი: I ადგილი - კობა პაქსაძე; მაგისტრატურა: I ადგილი - დავით დავითაძე; დოქტორანტურა: I ადგილი - თამარ მოხევიშვილი. 

ინფორმაციისთვის: სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობას უნივერსიტეტის ცამეტი ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის 530-ზე მეტი სტუდენტი იღებდა.

კონფერენცია 56 სექციას მოიცავდა.
 
მათ შორის: სამშენებლო ფაკულტეტზე მუშაობდა 4 სექცია და ნაშრომი წარმოადგინა 25 სტუდენტმა; ენერგეტიკის ფაკულტეტზე - 8 სექცია, 67 სტუდენტი; სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე - 2 სექცია, 41 სტუდენტი; ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე - 6 სექცია, 62 სტუდენტი; სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტზე - 6 სექცია, 54 სტუდენტი; არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე - 2 სექცია, 18 სტუდენტი; სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტზე - 1 სექცია, 21 სტუდენტი; სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების და ასევე, საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე, ფაკულტეტთა შორის სექციაზე - 23 სტუდენტი; ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე - 8 სექცია, 90 სტუდენტი; დიზაინის საერთაშორისო სკოლა - 1 სექცია, 3 სტუდენტი; აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერგის ფაკულტეტზე - 5 სექცია, 45 სტუდენტი; ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე - 4 სექცია, 23 სტუდენტი; საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე - 7 სექცია, 30 სტუდენტი; მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტზე - 1 სექცია, 21 სტუდენტი.

სტუ-ის სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციამ მუშაობა 29 აპრილს დაიწყო და 17 მაისამდე გრძელდებოდა.

გამარჯვებულთა დაჯილდოების ღონისძიება კი, 14 ივნისს გაიმართება.

სიახლეებში დაბრუნება