7, 8 და 10 მაისი უქმე დღეებად გამოცხადდა

7, 8 და 10 მაისი უქმე დღეებად გამოცხადდა

 

7, 8 და 10 მაისი უქმე დღეებად გამოცხადდა

30-04-2024
7, 8 და 10 მაისი უქმე დღეებად გამოცხადდა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორმა, აკადემიკოსმა დავით გურგენიძემ,  „უმაღლესი განათლების შესახებ“  საქართველოს კანონის 22 -ე მუხლისა  და  საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 30 აპრილის N 153 დადგენილების 1 და 2 მუხლების საფუძველზე,  სააღდგომო უქმე დღეების შესახებ  ბრძანება გამოსცა. 

დოკუმენტის თანახმად,   სტუ-ის ყველა თანამშრომლისთვის ( გარდა დაცვისა და უსაფრთხოების დეპარტამენტის მცველებისა) 2024 წლის 7, 8 და 10 მაისი უქმე დღეა.   

სიახლეებში დაბრუნება