სტუ-ის სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ

სტუ-ის სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ

 

სტუ-ის სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ

27-03-2024
სტუ-ის სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, მიმდინარე წლის 24 აპრილს, სტუ-ის სტუდენტთა 88-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გაიხსნება.

კონფერენციაში მონაწილეობის უფლება აქვთ როგორც საქართველოში აკრედიტებული, ასევე, უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველი სტუდენტი ვალდებულია:

· გაიაროს რეგისტრაცია და რეგისტრაციისას წარადგინოს საკუთარი ნაშრომის ქართულ- და ინგლისურენოვანი თეზისი (ერთი ამობეჭდილი და ერთი ელექტრონული (СD დისკზე ჩაწერილი) ვერსია) თეზისის ტექნიკური გაფორმების ინსტრუქციის სრული დაცვით;

·დარეგისტრირების შემდეგ, ნაშრომის ერთი ეგზემპლარი წარადგინოს შესაბამის ფაკულტეტზე, სათანადო სექციის ხელმძღვანელ პირთან.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველ სტუდენტთა რეგისტრაცია იწარმოებს 29 მარტიდან 20 აპრილამდე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური სერვისების ცენტრში | სტუ-ის ადმინისტრაციული შენობა | მე-2 სართული, ოთახი №236 | მისამართი: თბილისი, მერაბ კოსტავას 77;    

მონაწილეებმა ნაშრომები უნდა წარადგინონ შესაბამის ფაკულტეტებზე, სათანადო სექციის ხელმძღვანელ პირთან, 29 მარტიდან 23 აპრილამდე.

კონფერენციის გახსნის თარიღი, დრო და ადგილი: 2024 წლის 24 აპრილი, 16:00 საათი;

სტუ-ის ადმინისტრაციული შენობა | მე-3 სართული | გიორგი ნიკოლაძის დარბაზი | მისამართი: თბილისი, მერაბ კოსტავას 77;

კონფერენციის სექციების მუშაობა: 29 აპრილიდან 18 მაისამდე, შესაბამის ფაკულტეტებზე.

კონფერენციის დახურვის თარიღი: 2024 წლის 14 ივნისი, 16:00 საათი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული შენობა | მე-3 სართული | ივანე ჯავახიშვილის დარბაზი | მისამართი: თბილისი, მერაბ კოსტავას 77.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური სერვისების ცენტრს; საკონტაქტო ნომერი: (+995 32) 2 77 11 11/7044

 

სიახლეებში დაბრუნება