სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე შიდა მობილობით ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ

სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე შიდა მობილობით ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ

 

სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე შიდა მობილობით ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ

10-02-2024
 სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე შიდა მობილობით ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიმდინარე შიდა მობილობის ფარგლებში, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველ სტუდენტებს ხატვაშიგასაუბრება ჩაუტარდებათ ადგილზე, 2024 წლის 15 თებერვალს, 10:00საათზე, სტუ-ის 1-ელ სასწავლო კორპუსში (მისამართი: მერაბ კოსტავას 68), ხატვის აუდიტორიაში #402ც.

რაც შეეხება ხაზვას, გასაუბრებაზე სტუდენტმა, პორტფოლიოს სახით, 2 ნამუშევარი (ნახაზი) უნდა წარმოადგინოს.

გასაუბრებაზე მისულმა სტუდენტმათან უნდაიქონიოს:

  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • A3 ფორმატის სახატავი ქაღალდის ფურცელი (1 ერთეული);
  • ფანქარი და საშლელი.

სიახლეებში დაბრუნება