სტუ-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ ლავრენტი გუდავაძე აირჩიეს

სტუ-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ ლავრენტი გუდავაძე აირჩიეს

 

სტუ-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ ლავრენტი გუდავაძე აირჩიეს

08-02-2024
სტუ-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ ლავრენტი გუდავაძე აირჩიეს

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე (პრეზიდენტი) პროფესორი ლავრენტი გუდავაძე გახდა.

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის შერჩევის მიზნით, 2023 წლის 29 დეკემბერს სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) ოქმის საფუძველზე, კონკურსი გამოცხადდა. 2024 წლის 9 იანვარს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საბჭომ, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის კანდიდატად სტუ-ის პროფესორი, ლავრენტი გუდავაძე წარადგინა. პროცედურების დაცვით, წარდგენილ კანდიდატურას მხარი დაუჭირა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 13-ვე ფაკულტეტმა და ინსტიტუტებმა. 2024 წლის 5 თებერვალს სტუ-ის წარმომადგენლობითმა საბჭომ კი კენჭი უყარა სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის კანდიდატურას და პროფესორ ლავრენტი გუდავაძეს ერთხმად დაუჭირა მხარი. აკადემიური საბჭოს შესაბამისი დადგენილების თანახმად, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ, 4 წლის ვადით, ფარული კენჭისყრის შედეგების მიხედვით, დამსწრე წევრთა უმრავლესობით, არჩეულ იქნა სტუ-ის პროფესორი ლავრენტი გუდავაძე, რომელიც უფლებამოსილებას 2024 წლის 15 თებერვლიდან შეუდგება.


ინფორმაციისთვის: პროფესორი ლავრენტი გუდავაძე არის სტუ-ის აკადემიური საბჭოს წევრი, საქართველოს სამთო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი (აკადემიკოსი), ევროპის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის წევრი (გერმანია), აკადემიკოს ეგიაზაროვის სახელობის წყლის პრობლემათა და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საპატიო დოქტორი (სომხეთი), ლატვიის ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების ინსტიტუტის მოწვეული პროფესორი. ლავრენტი გუდავაძე არის საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტთან არსებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი. ლავრენტი გუდავაძე სხვადასხვა დროს იყო თბილისის საკრებულოს დეპუტატი, საკრებულოს მდივანი, საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების მინისტრის მოადგილე და ა.შ.

სიახლეებში დაბრუნება