საჯარო ინფორმაცია

უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები