მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების პროგრამები

1.ამფეთქებელი,

2.ენერგიის განახლებადი წყაროების მოწყობილობების მონტაჟი (ზედაპირული გეოთერმული და თბური ტუმბოების სისტემების მონტაჟი),

3.ენერგიის განახლებადი წყაროების მოწყობილობების მონტაჟი (მზის ფოტოელექტრული სისტემების მონტაჟი),

4.ენერგიის განახლებადი წყაროების მოწყობილობების მონტაჟი (მცირე მასშტაბიანი ბიომასის ბოილერების და ღუმელების მონტაჟი),

5.ენერგიის განახლებადი წყაროების მოწყობილობების მონტაჟი (მზის თერმული სისტემების მონტაჟი).