28 ოქტ

ყურადღება ცვლილებაა

!!! 

ცვლილება შევიდა ,,საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია"-ში. ინსტრუქციის განახლებული რედაქცით ნახვა შეგიძლიათ ბმულზე გადასვლით <<<ბმული >>>
22 ოქტ

ვორქშოპი


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით, მიმდინარე წლის 22 ოქტომბერს ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა - ვორქშოპი ZOOM პლატფორმის გამოყენებით, სადაც განხილული იქნა შემდეგი თემატიკა:
აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშის შევსების საკითხები;
აკრედიტაციისას გამოვლენილი პრობლემური მიმართულებები.

01 ოქტ

სიახლე„ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან“ და „სწავლის სფეროების კლასიფიკატორთან“ შესაბამისობის შესახებ თვითშეფასების ანგარიშის ფორმებში ცვლილებების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ
1 ოქტომბერი, 2020
გაცნობებთ, რომ ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 30 სექტემბრის №919737 ბრძანებით, 2020 წლის 24 აპრილის №346975 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის გზით, განახლებული სახით დამტკიცდა შემდეგი ფორმები:

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ მიყვეთ ბმულს >>>>>>
ყველა სიახლე

თამარ გედევანიშვილი

განათლება:                            1973 წლის სექტემბერი - 1978წლის ივლისი,  
                                                 წარჩინებით  დავამთავრე  საქართველოს პოლიტექნიკური
                                                 ინსტიტუტის  გეოლოგიური ფაკულტეტი,კვალიფიკაცია
                                                 სამთო-ინჟინერი  ჰიდროგეოლოგი.                                             
 
                                                 1961 – 1971წწ.    ქ.თბილისის  39-ე საშუალო სკოლა. 
                                               
სამუშაო გამოცდილება:    2011წ. ოქტომბრიდან დღემდე - საქართველოს
                                               ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის
                                                სამსახური, ავტორიზაციის და აკრედიტაციის
                                                განყოფილება,  მთავარი სპეციალისტი.
 
                                                2006წ. ივლისიდან  2012წ. იანვრამდე -
                                                  საქართველოს სსიპ   საწარმოო   ძალებისა და ბუნებრივი
                                                  რესურსების    შემსწავლელი  ცენტრის     დირექტორის
                                                  მოადგილე.
                                                 
 
                                                 1993წ. აპრილიდან  2006წ. ივნისამდე -
                                                 საქართველოს სსიპ     საწარმოო   ძალებისა და ბუნებრივი
                                                 რესურსების    შემსწავლელი  ცენტრის      უფროს
                                                 მეცნიერ     თანამშრომელი.
 
                                                 1989წ. ივნისიდან 1993წ. აპრილამდე  -
                                                  საქართველოს სსიპ   საწარმოო   ძალებისა და ბუნებრივი
                                                  რესურსების    შემსწავლელი  ცენტრის  მეცნიერ
                                                   თანამშრომელი.
 
                                                 1980წ.დეკემბრიდან 1993წ. აპრილამდე -
                                                  საქართველოს სსიპ   საწარმოო   ძალებისა და ბუნებრივი
                                                  რესურსების    შემსწავლელი  ცენტრის უმცროსი მეცნიერ
                                                   თანამშრომლი.
 
                                                 1980წ.იანვრიდან - 1980წ.ნოემბრამდე -
                                                  საქართველოს სამთოტექზედამხედველობის კომიტეტი,
                                                  წიაღისეულის დაცვის ინსპექცია,   უფროსი ინჟინერი.
 
                                                  1978წ. სექტემბრიდან - 1980წ.იანვრამდე  -
                                                  საქართველოს  პოლიტექნიკურ ინსტიტუტი
                                                  ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის
                                                  კათედრა - ინჟინერი.
 
სამეცნიერო საგრანტო              
პროექტებში მონაწილეობა:   საქართველოს შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი:
 
                                                    ,,ზუგდიდი-ცაიშის აგროკომპლექსის თბოსიცივით
                                                    მომარაგების  სისტემების  დამუშავება
                                                    არატრადიციული  (გეოთერმული  წყლების)  ბაზაზე.“
                                                     2008წ.                                        
 
                                                    საქართველოს     მეცნიერებათა აკადემიის გრანტები:
 
                                                  ,, საქართველოს  მინის  წარმოების  მინერალური
                                                    ნედლეულის  ბაზა  და  მისი  კომპლექსური 
                                                    გამოყენების  პერსპექტივები.“   2004-2005წწ.
 
                                                   ,,სამთო-ქიმიური რესურსები და მათი გამოყენების 
                                                    პერსპექტივები.“  2003წ.
 
                                                    ,,საქართველოს მყარი სათბობ-მინერალური, 
                                                    გეოთერმული, მზისა და ქარის ენერგორესურსები და
                                                    მათი გამოყენების  პერსპექტივები.“ 2001წ.
 
                                                    ,,საქართველოს მყარი სათბობ-მინერალური და
                                                    გეოთერმული რესურსების გეოლოგიური ანალიზი.“
                                                    1999წ. 
                                          
                                                     ,,შავი  ზღვის   სამხრეთ-აღმოსავლეთ  ნაწილის 
                                                     (საქართველოს    სექტორი )  მინერალური ნედლეულის
                                                     პროგნოზული რესურსების შეფასება და  მათი
                                                     ათვისების  რეკომენდაციების  შემუშავება.“ 1998წ.
      
                                                     ,, საქართველოს   ტექნოგენური  საბადოების
                                                     პროგნოზული შეფასება“.  1997წ.
 
მონოგრაფიები:                    1. ,,  სვანეთის ბუნებრივი რესურსები    და
                                                         მათი     გამოყენების პერსპექტივები“.  თბილისი,
                                                         ,,მეცნიერება“,  2011.
 
                                                  2.  ,,აჭარის     ბუნებრივი რესურსები    და
                                                       მათი     გამოყენების პერსპექტივები“.  თბილისი,
                                                     ,,მეცნიერება“,  2007.
 
                                                   3. ,,აფხაზეთის  ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი
                                                      რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები“. 
                                                       თბილისი, ,,მეცნერება“,  2006.
 
                                                    4. ,,სამეგრელოს  და  სვანეთის   მხარის  ბუნებრივი
                                                         რესურსები  და  მათი     გამოყენების პერსპექტივები“.  
                                                         თბილისი,    ,,მეცნიერება“,  2006.
                                                    
 
 
                                                     5.  ,,აჭარის    და გურიის ბუნებრივი რესურსები და
                                                         მათი     გამოყენების პერსპექტივები“.  თბილისი,
                                                         ,,მეცნიერება“,  2005.
 
                                                     6. ,,სამცხე-ჯავახეთის   ბუნებრივი რესურსები და მათი
                                                         გამოყენების პერსპექტივები“,  თბილისი, ,,მეცნიერე-
                                                         ბა“ , 2004.
 
                                                      7. ,,ქვემო ქართლის    ბუნებრივი რესურსები და მათი
                                                         გამოყენების პერსპექტივები“,  თბილისი, ,,მეცნიერება
                                                         2003.
 
                                                        8. ,,Природные  ресурсы  Грузии  и  проблемы  их
                                                           рационального  использования''.  Тбилиси,  ,,Мецни-
                                                           ереба",  1991.
 
                                                        9. ,,Минеральные  ресурсы  Грузии  и  проблемы  их
                                                              рационального  использования''.  Тбилиси,  ,,Мецни-
                                                              ереба",  1991.
 
პუბლიკაციების რაოდენობა:      21 სამეცნიერო  ნაშრომი,  მათგან 9 მონოგრაფიის
                                                           თანაავტორი.
 
უცხო ენების ცოდნა:                     ქართული - მშობლიური
                                                          რუსული - თავისუფლად
                                                          ინგლისური - კარგად