20 დეკ

გილოცავთ

გილოცავთ  ახალ 2020 წელს
15 ნოე

ფორუმზე რეგისტრაცია

„კარიერული განვითარების ცენტრი“ 19 ნოემბერს (12:45 – 19:00 საათი) სასტუმრო „ბილტმორ თბილისში“  „კარიერული განვითარების და გლობალური დასაქმების ფორუმი“ ატარებს.

აღნიშნული „კარიერული განვითარების საერთაშორისო ასოციაციის“ და „საფრანგეთის კარიერული განვითარების ასოციაციის“ ფორუმის ანალოგია. საქართველოში ტარდება პირველად და მიზნად ისახავს:

·         საქართველოს შრომით ბაზარზე ადამიანური კაპიტალის განვითარებას;

·         კვალიფიციური და მოტივირებული სპეციალისტების რიცხვის ზრდას;

·         სტაჟირების პროგრამების და დასაქმების ხელშეწყობას;
08 ნოე

ყურადღება

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 2019 წლის ,,წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის" IV ეტაპის განხორციელებას იწყებს

სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები, კერძოდ:

ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული სტუდენტები;
ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტები;
ავტორიზებული სამედიცინო / სტომატოლიგიური დაწესებულებების რეზიდენტები.

თანადაფინანსება განსაზღვრულია:

700 ლარის ოდენობით;
300 ლარის ოდენობით.

საბუთების მიღება გაგრძელდება 30 ნოემბრის ჩათვლით!

ვრცლად: http://abkhazia.gov.ge/…/MINISTRY-OF-EDUCATION…/news/8462/ge
ყველა სიახლე

თამარ გედევანიშვილი

განათლება:                            1973 წლის სექტემბერი - 1978წლის ივლისი,  
                                                 წარჩინებით  დავამთავრე  საქართველოს პოლიტექნიკური
                                                 ინსტიტუტის  გეოლოგიური ფაკულტეტი,კვალიფიკაცია
                                                 სამთო-ინჟინერი  ჰიდროგეოლოგი.                                             
 
                                                 1961 – 1971წწ.    ქ.თბილისის  39-ე საშუალო სკოლა. 
                                               
სამუშაო გამოცდილება:    2011წ. ოქტომბრიდან დღემდე - საქართველოს
                                               ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის
                                                სამსახური, ავტორიზაციის და აკრედიტაციის
                                                განყოფილება,  მთავარი სპეციალისტი.
 
                                                2006წ. ივლისიდან  2012წ. იანვრამდე -
                                                  საქართველოს სსიპ   საწარმოო   ძალებისა და ბუნებრივი
                                                  რესურსების    შემსწავლელი  ცენტრის     დირექტორის
                                                  მოადგილე.
                                                 
 
                                                 1993წ. აპრილიდან  2006წ. ივნისამდე -
                                                 საქართველოს სსიპ     საწარმოო   ძალებისა და ბუნებრივი
                                                 რესურსების    შემსწავლელი  ცენტრის      უფროს
                                                 მეცნიერ     თანამშრომელი.
 
                                                 1989წ. ივნისიდან 1993წ. აპრილამდე  -
                                                  საქართველოს სსიპ   საწარმოო   ძალებისა და ბუნებრივი
                                                  რესურსების    შემსწავლელი  ცენტრის  მეცნიერ
                                                   თანამშრომელი.
 
                                                 1980წ.დეკემბრიდან 1993წ. აპრილამდე -
                                                  საქართველოს სსიპ   საწარმოო   ძალებისა და ბუნებრივი
                                                  რესურსების    შემსწავლელი  ცენტრის უმცროსი მეცნიერ
                                                   თანამშრომლი.
 
                                                 1980წ.იანვრიდან - 1980წ.ნოემბრამდე -
                                                  საქართველოს სამთოტექზედამხედველობის კომიტეტი,
                                                  წიაღისეულის დაცვის ინსპექცია,   უფროსი ინჟინერი.
 
                                                  1978წ. სექტემბრიდან - 1980წ.იანვრამდე  -
                                                  საქართველოს  პოლიტექნიკურ ინსტიტუტი
                                                  ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის
                                                  კათედრა - ინჟინერი.
 
სამეცნიერო საგრანტო              
პროექტებში მონაწილეობა:   საქართველოს შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი:
 
                                                    ,,ზუგდიდი-ცაიშის აგროკომპლექსის თბოსიცივით
                                                    მომარაგების  სისტემების  დამუშავება
                                                    არატრადიციული  (გეოთერმული  წყლების)  ბაზაზე.“
                                                     2008წ.                                        
 
                                                    საქართველოს     მეცნიერებათა აკადემიის გრანტები:
 
                                                  ,, საქართველოს  მინის  წარმოების  მინერალური
                                                    ნედლეულის  ბაზა  და  მისი  კომპლექსური 
                                                    გამოყენების  პერსპექტივები.“   2004-2005წწ.
 
                                                   ,,სამთო-ქიმიური რესურსები და მათი გამოყენების 
                                                    პერსპექტივები.“  2003წ.
 
                                                    ,,საქართველოს მყარი სათბობ-მინერალური, 
                                                    გეოთერმული, მზისა და ქარის ენერგორესურსები და
                                                    მათი გამოყენების  პერსპექტივები.“ 2001წ.
 
                                                    ,,საქართველოს მყარი სათბობ-მინერალური და
                                                    გეოთერმული რესურსების გეოლოგიური ანალიზი.“
                                                    1999წ. 
                                          
                                                     ,,შავი  ზღვის   სამხრეთ-აღმოსავლეთ  ნაწილის 
                                                     (საქართველოს    სექტორი )  მინერალური ნედლეულის
                                                     პროგნოზული რესურსების შეფასება და  მათი
                                                     ათვისების  რეკომენდაციების  შემუშავება.“ 1998წ.
      
                                                     ,, საქართველოს   ტექნოგენური  საბადოების
                                                     პროგნოზული შეფასება“.  1997წ.
 
მონოგრაფიები:                    1. ,,  სვანეთის ბუნებრივი რესურსები    და
                                                         მათი     გამოყენების პერსპექტივები“.  თბილისი,
                                                         ,,მეცნიერება“,  2011.
 
                                                  2.  ,,აჭარის     ბუნებრივი რესურსები    და
                                                       მათი     გამოყენების პერსპექტივები“.  თბილისი,
                                                     ,,მეცნიერება“,  2007.
 
                                                   3. ,,აფხაზეთის  ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი
                                                      რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები“. 
                                                       თბილისი, ,,მეცნერება“,  2006.
 
                                                    4. ,,სამეგრელოს  და  სვანეთის   მხარის  ბუნებრივი
                                                         რესურსები  და  მათი     გამოყენების პერსპექტივები“.  
                                                         თბილისი,    ,,მეცნიერება“,  2006.
                                                    
 
 
                                                     5.  ,,აჭარის    და გურიის ბუნებრივი რესურსები და
                                                         მათი     გამოყენების პერსპექტივები“.  თბილისი,
                                                         ,,მეცნიერება“,  2005.
 
                                                     6. ,,სამცხე-ჯავახეთის   ბუნებრივი რესურსები და მათი
                                                         გამოყენების პერსპექტივები“,  თბილისი, ,,მეცნიერე-
                                                         ბა“ , 2004.
 
                                                      7. ,,ქვემო ქართლის    ბუნებრივი რესურსები და მათი
                                                         გამოყენების პერსპექტივები“,  თბილისი, ,,მეცნიერება
                                                         2003.
 
                                                        8. ,,Природные  ресурсы  Грузии  и  проблемы  их
                                                           рационального  использования''.  Тбилиси,  ,,Мецни-
                                                           ереба",  1991.
 
                                                        9. ,,Минеральные  ресурсы  Грузии  и  проблемы  их
                                                              рационального  использования''.  Тбилиси,  ,,Мецни-
                                                              ереба",  1991.
 
პუბლიკაციების რაოდენობა:      21 სამეცნიერო  ნაშრომი,  მათგან 9 მონოგრაფიის
                                                           თანაავტორი.
 
უცხო ენების ცოდნა:                     ქართული - მშობლიური
                                                          რუსული - თავისუფლად
                                                          ინგლისური - კარგად