12 ნოე

გაიმართა თვითშეფასების დანართების შემოწმების ვორქშოპი


მიმდინარე წლის 13 ნოემბერს სტუს-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში, Zoom ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა- ვორქშოპი - უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის თვითშეფასების დანართების (თანდართული დოკუმენტების ) შემოწმებასთან დაკავშირებით.
სამუშაო შეხვედრას უძღვებოდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი- ბატონი დავით მახვილაძე. ვორქშოპს ესწრებოდნენ ხარისხის უზრუნველყოდის სამსახურის თანამშრომლები, ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის და პროგრამის ხელმძღვანელები.
შეგახსენებთ, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური სრულიად გადასულია  ონლაინ სამუშაო რეჟიმზე.

28 ოქტ

ყურადღება ცვლილებაა

!!! 

ცვლილება შევიდა ,,საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია"-ში. ინსტრუქციის განახლებული რედაქცით ნახვა შეგიძლიათ ბმულზე გადასვლით <<<ბმული >>>
22 ოქტ

ვორქშოპი


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით, მიმდინარე წლის 22 ოქტომბერს ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა - ვორქშოპი ZOOM პლატფორმის გამოყენებით, სადაც განხილული იქნა შემდეგი თემატიკა:
აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშის შევსების საკითხები;
აკრედიტაციისას გამოვლენილი პრობლემური მიმართულებები.

ყველა სიახლე

ინგა ლომაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის განყოფილება
სპეციალისტი
აქტუალური სამეცნიერო-კვლევითი თემატიკა
 
განათლება,პედაგოგიკა, მეთოდოლოგია,სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში,კომპიუტერული პროგრამების გამოყენება სწავლებაში,ქიმიის სწავლების მეთოდიკა   ვრცლად >>
 
სამეცნიერო ნაშრომები და მიღწევები
 
სტატია (ადგილობრივი)
. ლომაძე
Personal computer and chemistry lesson
Georgian Engineering News , Tbilisi , #3.P.42-44. 05.1999
. ლომაძე
ქიმიის გაკვეთილებზე კომპიუტერული პროგრამის გამოყენების შედეგების სტატისტიკური დამუშავების შესახებ
Geoegian Engineering News, გვ.151-154. 09.2000
. ლომაძე, .ფუტკარაძე, .ჭირაქაძე
სათამაშო პროგრამა, როგორც შემეცნებითი ინტერესის ამაღლების საშუალება
კავკასიის მაცნე #7. გვ. 115-116. 07.2003
.ელიზბარაშვილი, .ლომაძე, .რაზმაძე
უმაღლეს სასწავლებლებში კომპიუტერული ტესტების შემქმნელი ახალი პროგრამა (რუს.)
სტუ-ს შრომები, #1(467), გვ. 84-87. 05.2008
 
კონფერენცია (ადგილობრივი, სტუ- მიერ მოწყობილი)
.რაზმაძე, .ლომაძე
ნანოდისპერსული სისტემებში სედიმენტაციის პოტენციალის განსაზღვრის მეთოდიკა
სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში , სიღნაღი . 10.2009
 
კონფერენცია (საერთაშორისო, ადგილობრივი)
E.Elizbarashvili , I.Lomadzs, M.Razmadze
New Softwares-Test Creator and Exam for Higher Education Institutions
International Conference and Exhibition , Batumi . 05.2010
 
ლექციების კურსი
 
პედაგოგიკის საფუძვლები
 
განათლება
 
09.1988 - 07.1993
ბიოლოგიის და ქიმიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია
თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი 
თბილისი, საქართველო
 
01.02.1995 - 15.01.1998
ქიმიის სწავლების მეთოდიკა
ი.გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი, ასპირანტურა
თბილისი, საქართველო
 
02.11.2005
პედაგოგიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, ქიმიის სწავლების მეთოდიკა
სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების ფაკუკტეტი
თბილისი, საქართველო
 
საზოგადოებები და ორგანიზაციები
 
15.04.2009
საზოგადოების დამფუძნებელი, თავმჯდომარე
საქართველოს ნორჩ ქიმიკოსთა კლუბი
 
21.03.2011