20 დეკ

გილოცავთ

გილოცავთ  ახალ 2020 წელს
15 ნოე

ფორუმზე რეგისტრაცია

„კარიერული განვითარების ცენტრი“ 19 ნოემბერს (12:45 – 19:00 საათი) სასტუმრო „ბილტმორ თბილისში“  „კარიერული განვითარების და გლობალური დასაქმების ფორუმი“ ატარებს.

აღნიშნული „კარიერული განვითარების საერთაშორისო ასოციაციის“ და „საფრანგეთის კარიერული განვითარების ასოციაციის“ ფორუმის ანალოგია. საქართველოში ტარდება პირველად და მიზნად ისახავს:

·         საქართველოს შრომით ბაზარზე ადამიანური კაპიტალის განვითარებას;

·         კვალიფიციური და მოტივირებული სპეციალისტების რიცხვის ზრდას;

·         სტაჟირების პროგრამების და დასაქმების ხელშეწყობას;
08 ნოე

ყურადღება

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 2019 წლის ,,წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის" IV ეტაპის განხორციელებას იწყებს

სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები, კერძოდ:

ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული სტუდენტები;
ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტები;
ავტორიზებული სამედიცინო / სტომატოლიგიური დაწესებულებების რეზიდენტები.

თანადაფინანსება განსაზღვრულია:

700 ლარის ოდენობით;
300 ლარის ოდენობით.

საბუთების მიღება გაგრძელდება 30 ნოემბრის ჩათვლით!

ვრცლად: http://abkhazia.gov.ge/…/MINISTRY-OF-EDUCATION…/news/8462/ge
ყველა სიახლე

ინგა ლომაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის განყოფილება
სპეციალისტი
აქტუალური სამეცნიერო-კვლევითი თემატიკა
 
განათლება,პედაგოგიკა, მეთოდოლოგია,სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში,კომპიუტერული პროგრამების გამოყენება სწავლებაში,ქიმიის სწავლების მეთოდიკა   ვრცლად >>
 
სამეცნიერო ნაშრომები და მიღწევები
 
სტატია (ადგილობრივი)
. ლომაძე
Personal computer and chemistry lesson
Georgian Engineering News , Tbilisi , #3.P.42-44. 05.1999
. ლომაძე
ქიმიის გაკვეთილებზე კომპიუტერული პროგრამის გამოყენების შედეგების სტატისტიკური დამუშავების შესახებ
Geoegian Engineering News, გვ.151-154. 09.2000
. ლომაძე, .ფუტკარაძე, .ჭირაქაძე
სათამაშო პროგრამა, როგორც შემეცნებითი ინტერესის ამაღლების საშუალება
კავკასიის მაცნე #7. გვ. 115-116. 07.2003
.ელიზბარაშვილი, .ლომაძე, .რაზმაძე
უმაღლეს სასწავლებლებში კომპიუტერული ტესტების შემქმნელი ახალი პროგრამა (რუს.)
სტუ-ს შრომები, #1(467), გვ. 84-87. 05.2008
 
კონფერენცია (ადგილობრივი, სტუ- მიერ მოწყობილი)
.რაზმაძე, .ლომაძე
ნანოდისპერსული სისტემებში სედიმენტაციის პოტენციალის განსაზღვრის მეთოდიკა
სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში , სიღნაღი . 10.2009
 
კონფერენცია (საერთაშორისო, ადგილობრივი)
E.Elizbarashvili , I.Lomadzs, M.Razmadze
New Softwares-Test Creator and Exam for Higher Education Institutions
International Conference and Exhibition , Batumi . 05.2010
 
ლექციების კურსი
 
პედაგოგიკის საფუძვლები
 
განათლება
 
09.1988 - 07.1993
ბიოლოგიის და ქიმიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია
თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი 
თბილისი, საქართველო
 
01.02.1995 - 15.01.1998
ქიმიის სწავლების მეთოდიკა
ი.გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი, ასპირანტურა
თბილისი, საქართველო
 
02.11.2005
პედაგოგიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, ქიმიის სწავლების მეთოდიკა
სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების ფაკუკტეტი
თბილისი, საქართველო
 
საზოგადოებები და ორგანიზაციები
 
15.04.2009
საზოგადოების დამფუძნებელი, თავმჯდომარე
საქართველოს ნორჩ ქიმიკოსთა კლუბი
 
21.03.2011