23 დეკ

გილოცავთხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური გილოცავთ დამდეგ 2022 წელს. სიკეთე, სიხარული, ხვავი და ბარაქა მოეტანოს ყველას ოჯახში.
16 ნოე

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაცია

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „საერთაშორისო ურთიერთობების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობებს 2021 წლის 16 ნოემბერის გადაწყვეტილებით მიენიჭა აკრედიტაცია შვიდი წლის ვადით
20 აგვ

პროგრამის აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „მთიანი რეგიონების ორგანული
ფერმერული სისტემების მართვის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მიენიჭა  აკრედიტაცია შვიდწლიანი ვადით

ყველა სიახლე

ინგა ლომაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის განყოფილება
სპეციალისტი
აქტუალური სამეცნიერო-კვლევითი თემატიკა
 
განათლება,პედაგოგიკა, მეთოდოლოგია,სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში,კომპიუტერული პროგრამების გამოყენება სწავლებაში,ქიმიის სწავლების მეთოდიკა   ვრცლად >>
 
სამეცნიერო ნაშრომები და მიღწევები
 
სტატია (ადგილობრივი)
. ლომაძე
Personal computer and chemistry lesson
Georgian Engineering News , Tbilisi , #3.P.42-44. 05.1999
. ლომაძე
ქიმიის გაკვეთილებზე კომპიუტერული პროგრამის გამოყენების შედეგების სტატისტიკური დამუშავების შესახებ
Geoegian Engineering News, გვ.151-154. 09.2000
. ლომაძე, .ფუტკარაძე, .ჭირაქაძე
სათამაშო პროგრამა, როგორც შემეცნებითი ინტერესის ამაღლების საშუალება
კავკასიის მაცნე #7. გვ. 115-116. 07.2003
.ელიზბარაშვილი, .ლომაძე, .რაზმაძე
უმაღლეს სასწავლებლებში კომპიუტერული ტესტების შემქმნელი ახალი პროგრამა (რუს.)
სტუ-ს შრომები, #1(467), გვ. 84-87. 05.2008
 
კონფერენცია (ადგილობრივი, სტუ- მიერ მოწყობილი)
.რაზმაძე, .ლომაძე
ნანოდისპერსული სისტემებში სედიმენტაციის პოტენციალის განსაზღვრის მეთოდიკა
სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში , სიღნაღი . 10.2009
 
კონფერენცია (საერთაშორისო, ადგილობრივი)
E.Elizbarashvili , I.Lomadzs, M.Razmadze
New Softwares-Test Creator and Exam for Higher Education Institutions
International Conference and Exhibition , Batumi . 05.2010
 
ლექციების კურსი
 
პედაგოგიკის საფუძვლები
 
განათლება
 
09.1988 - 07.1993
ბიოლოგიის და ქიმიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია
თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი 
თბილისი, საქართველო
 
01.02.1995 - 15.01.1998
ქიმიის სწავლების მეთოდიკა
ი.გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი, ასპირანტურა
თბილისი, საქართველო
 
02.11.2005
პედაგოგიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, ქიმიის სწავლების მეთოდიკა
სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების ფაკუკტეტი
თბილისი, საქართველო
 
საზოგადოებები და ორგანიზაციები
 
15.04.2009
საზოგადოების დამფუძნებელი, თავმჯდომარე
საქართველოს ნორჩ ქიმიკოსთა კლუბი
 
21.03.2011