11 მარტ

დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევა

2020 წლის 5 მარტს ჩატარდა ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა. სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი დავით გურგენიძე, ვიცე-რექტორი, პროფესორ ლევან კლიმიაშვილი და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფესორი კარლო კოპალიანი.
04 მარტ

კომფერენცია

2020 წლის 28 თებერვალს თბილისში, საქართველოს მაღალი კაშხლების ეროვნული კომიტეტის თაოსნობით, გაიმართა ყოველწლიური კონფერენცია „მოწინავე მიდგომები და კაშხლების უსაფრთხოება“.  
ყველა სიახლე

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


                          2020 წელს განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


1.     ოთარი ჯაფარიძე: მცენარეული ბიომასის ნარჩენების თბოუნარიანობის ექსპერიმენტული                    გამოკვლევა. ხელმძღვანელი: პროფესორი ო. კიღურაძე. ბრძანება.