02 თებ

საორგანიზაციო კომიტეტის შეხვედრა

2020 წლის 30 იანვარს, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი/საქართველოს ოფისში ჩატარდა საორგანიზაციო კომიტეტის შეხვედრა.
21 იან

გარდაბანი 2 ის გახსნა

2020 წლის 17 იანვრიდან ოპერირება დაიწყო გაზის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურმა გარდაბანი-2, რომელზეც წარმატებით დასრულდა წინა საექსპლუატაციო ტესტირებისა და გამართვის სამუშაოები.
ყველა სიახლე

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


                          2020 წელს განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

 

1. დავით გაბუნია: ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება საჯარო ადმინისტრირებაში (ელექტრონული აპოსტილის დანერგვის მაგალითზე). ხელმძღვანელი: გიორგი ნაჭყეპია.

2. გიორგი დიდიძე: რეგიონული ინოვაციური სისტემის ფორმირების მეთოდურ-ორგანიზაციული საკითხები. ხელმძღვანელი: პროფესორი კონსტანტინე ხმალაძე.

3. გიორგი გიორგაძე: მეოთხე თაობის მობილური კავშირის რადიოქსელში ხმის გადაცემის საკითხების გამოკვლევა და დამუშავება.ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ვ. აბულაძე

4. ქეთევან გუნიავა: „საწარმოო ინოვაციებისა და ოპერაციების მენეჯმენტი“. ხელმძღვანელი: პროფესორი ოთარ ზუმბურიძე.

5. სერგი გოგოხია: გეოლოკაციის მეთოდების კვლევა და მათი გამოყენება მობილური ქსელის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნ. აბზიანიძე.

6. თამარ ხმალაძე:  სოფლის მეურნეობის ინოვაციური განვითარების ხელშეწყობის ფორმები და მექანიზმები. ხელმძღვანელი: პროფესორი არჩილ სამადაშვილი.