10 თებ

დისერტაციის დაცვა

2019 წლის 7 თებარვალს ჩატარდა, დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი,  საუნივერსიტეტი სადისერტაციო საბჭოს,  „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია“,  პირველი სხდომა.
02 თებ

საორგანიზაციო კომიტეტის შეხვედრა

2020 წლის 30 იანვარს, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი/საქართველოს ოფისში ჩატარდა საორგანიზაციო კომიტეტის შეხვედრა.
ყველა სიახლე

სადისერტაციო საბჭო

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადოქტორო საბჭოს,

„ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია“, წევრები

საბჭოს თავმჯდომარე: პროფესორი რევაზ არველაძე

საბჭოს სწავლული მდივანი: ასცირებული პროფესორი გიორგი გიგინეიშვილი

 

#

გვარი და სახელი

თანმდებობა

ელ.ფოსტა

1

არველაძე რევაზი

პროფესორი

r.arveladze@gtu.ge   

arveladzerevazi@gmail.com

rarveladze@parliament.ge

2

გიგინეიშვილი გიორგი

ასოცირებული პროფესორი

gogigin@yahoo.com

3

არაბიძე გია

პროფესორი

giagiorgi@hotmail.com

power@gtu.ge

4

ბეჟანიშვილი ჯემალი

ტექნ. მეცნიერების კანდიდატი

tbilpribor@mail.ru

5

ბიჟამოვი იაკირი

პროფესორი

y.bijamov@gmail.com

6

დადუნაშვილი სერგო

პროფესორი

dadu@gtu.ge

7

კიღურაძე ომარ

პროფესორი

kiguradzeomar@gmail.com

8

კოხრეიძე თამაზი

პროფესორი

kthamaz@gmail.com

9

მეტრეველი ვაჟა

აკდემიური დოქტორი

vajametrevel@gmail.com

10

მუსელიანი თენგიზი

პროფესორი

museliani@yahoo.com

11

მირიანაშვილი ნოდარი

ტექნ. მეცნიერების დოქტორი

mirianashvili96@mail.ru

12

ნამგალაძე დიმიტრი

პროფესორი

dimanamgaladze@yahoo.com

13

ნემსაძე სიმონი

პროფესორი

s.nemsadze@yahoo.com

14

სამსონია ნანული

პროფესორი

nanasamsonia@mail.ru

15

ტუღუში მაია

ასოცირებული პროფესორი

Maia_tugushi@mail.ru

16

უფლისაშვილი ნუგზარი

აკდემიური დოქტორი

n.uplisashvili@mail.ru

17

ქობალია მამუკა

პროფესორი

mamuka.kobalia@yahoo.com

18

შატაკიშვილი ლენა

ასოცირებული პროფესორი

L.shatakishvili@gtu.ge

19

წერეთელი კონსტანტინე

პროფესორი

tseretelik@gmail.com

20

ჭუნაშვილი ბადური

პროფესორი

btchunashvili@yahoo.com

21

ხელიძე გრიგოლი

პროფესორი

giakhelidze@yahoo.com

22

ჯაფარიძე დავით

პროფესორი

d.japaridze@gtu.ge

23

ჯიშკარიანი თენგიზ

პროფესორი

tengish@yahoo.com