ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური:

უფროსი:  ქეთევან ქუთათელაძე   ტელ. 74-55

 

სპეციალისტები:

1.    ია მონასელიძე

2.    ეკატერინე გობეჯიშვილი

3.    მანანა გოგბერაშვილი

4.    თემურ ფიფია