დეკანატი


დეკანი: პროფესორი ლენა  შატაკიშვილი                   ტელ.74-50

დეკანის მოადგილე: პროფესორი ლალი ხუნწარია    ტელ. 74-51
საგანმანათლებლო პროგრამის კურატორი:
პროფესორი თენგიზ ჯიშკარიანი                                    
ასოც.პროფესორი ნინელი გოგინაშვილი                      ტელ.  74-52


დეკანატის უფროსი სპეციალისტები:

    1.მეგი კეკელია              ტელ.  74-54
    2.მანანა აფციაური       ტელ. 74-54

    3.თეონა ცხადაძე           ტელ.  74-54

    4.მარიამ ლოლაძე         ტელ. 74-54

     5.მარიამ ქაზუმაშვილი ტელ. 74-54

     6. თამარ ვადაჭკორია     ტელ. 74-52

 

მენეჯერის სამსახური:

მენეჯერი:  თეიმურაზ ბულია  ტელ. 74-56

 

მთავარი სპეციალისტები:

1.    ნემსაძე ირმა                   ტელ.74-57

2.    ბალახაშვილი ლიანა    ტელ.74-57

3.    წეროძე ზურაბი             ტელ. 74-57

4.    ტორონჯაძე  ავთანდილი

5.    ლაგვილავა თამაზი

 

 

არქივარიუსი:
     -  მარიამ ჩინჩალაძე