29 ივნ

III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომების კრებული

III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომების კრებული
27 ივნ

მთავრობის და სამრეწველო სექტორის ენერგოეფექტურობის საკითხებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

2021 წლის 23 ივნისს გაიმართა მთავრობის და სამრეწველო სექტორის ენერგოეფექტურობის საკითხებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის მე-3 შეხვედრა.
ყველა სიახლე

დეკანატი


დეკანი: პროფესორი ლენა  შატაკიშვილი                   ტელ.74-50

დეკანის მოადგილე: პროფესორი ლალი ხუნწარია    ტელ. 74-51
საგანმანათლებლო პროგრამის კურატორი:
პროფესორი თენგიზ ჯიშკარიანი                                    
ასოც.პროფესორი ნინელი გოგინაშვილი                      ტელ.  74-52


დეკანატის უფროსი სპეციალისტები:

    1.მეგი კეკელია              ტელ.  74-54
    2.მანანა აფციაური       ტელ. 74-54

    3.თეონა ცხადაძე           ტელ.  74-54

    4.მარიამ ლოლაძე         ტელ. 74-54

     5.მარიამ ქაზუმაშვილი ტელ. 74-54

     6. თამარ ვადაჭკორია     ტელ. 74-52

 

მენეჯერის სამსახური:

მენეჯერი:  თეიმურაზ ბულია  ტელ. 74-56

 

მთავარი სპეციალისტები:

1.    ნემსაძე ირმა                   ტელ.74-57

2.    ბალახაშვილი ლიანა    ტელ.74-57

3.    წეროძე ზურაბი             ტელ. 74-57

4.    ტორონჯაძე  ავთანდილი

5.    ლაგვილავა თამაზი

 

 

არქივარიუსი:
     -  მარიამ ჩინჩალაძე