28 მაი

ფასიანი სტაჟირება

ქ.რუსთავში არსებული, ელექტროტექნიკური კომპანია "რეტკო", აცხადებს ანაზღაურებად სტაჟირებას (III ნაკადი) შემდგომი დასაქმების პრესპექტივით, ენერგეტიკისა და ელექრტოინჟინერიის სპეციალობის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისთვის.
11 მარტ

დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევა

2020 წლის 5 მარტს ჩატარდა ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა. სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი დავით გურგენიძე, ვიცე-რექტორი, პროფესორ ლევან კლიმიაშვილი და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფესორი კარლო კოპალიანი.
ყველა სიახლე

საწარმოო ინოვაციების და ოპერაციათა მენეჯმენტის დეპარტამენტი

სწავლება მიმდინარეობს:
ბაკალავრიატში: პროგრამული მოდული საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი
მაგისტრატურაში: ტექნოლოგიური მენეჯმენტი; პროექტის მენეჯმენტი.
დოქტორანტურა: ინოვაციური მენეჯმენტი.