მაგისტრატურა

ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

·       ქართული,

 ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა

   ·       ქართული,