29 ივნ

III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომების კრებული

III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომების კრებული
27 ივნ

მთავრობის და სამრეწველო სექტორის ენერგოეფექტურობის საკითხებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

2021 წლის 23 ივნისს გაიმართა მთავრობის და სამრეწველო სექტორის ენერგოეფექტურობის საკითხებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის მე-3 შეხვედრა.
ყველა სიახლე

მაგისტრატურა

ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

·       ქართული,

 ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა

   ·       ქართული,

ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.

·       ქართული