დოქტორანტურა


  • ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტი
  •      ქართული
  • ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
  •      ქართული